051 215 720
info@harvest.ba
NASLOVNA > NASVETI > Neživotno osiguranje

Neživotno osiguranje je vrsta osiguranja koje jedna osoba ugovara sa nekom osiguravajućom kućom a u cilju novčane nadoknade nakon mogućeg štetnog događaja:

  • osiguranje od posljedica nezgode,
  • osiguranje motornih vozila, 
  • osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti


Kroz ugovaranje polise osiguranja, ugovarač odnosno osigurana osoba, od osiguravajućeg društva dobije zaštitu od ugovorenih rizika u vidu osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju nastanka štete, a za uzvrat plaća premiju osiguravajućoj kući.

Postoje razni paketi neživotnog osiguranja, i u zavisnosti od toga koje se ugovara, zavisi visina premije i visina osigurane sume. Visinu premije i visinu osigurane sume određuje osiguravajuća kuća u zavisnosti od niza parametara kao što su: 


  • vrsta posla kojim se osigurano lice bavi, 
  • vrijednost vozila;
  • vrijednost imovine i slično.
Kako vam lični finansijski savjetnici iz Harvesta mogu pomoći?
BOGATIM ISKUSTVIMA
Imamo već preko 60.000 zadovoljnih klijenata.
POTPUNOM OBJEKTIVNOŠĆU
Vaše zadovoljstvo nam je uvijek na prvom mjestu!
VRHUNSKIM TIMOM
Više od 20 licenciranih i pouzdanih finansijskih stručnjaka.
INDIVIDUALNIM PRISTUPOM
Odani smo najvišim etičkim standardima!
Provjerite kako vam možemo pomoći da uredite lične i poslovne finansije!
Kontaktirajte nas i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.