051 215 720
info@harvest.ba
NASLOVNA > NASVETI > Koja je razlika između tradicionalnog I unit-linked životnog osiguranja?
Koja je razlika između tradicionalnog I unit-linked životnog osiguranja?

Kod ugovaranja životnog osiguranja treba obratiti pažnju na to je li riječ o tradicionalnom proizvodu životnog osiguranja ili o proizvodu životnog osiguranja kod kojeg ugovarač osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked). Vremena se mijenjaju u svemu pa tako i u području životnih osiguranja.

Dok su nekada tržištem dominirala tradicionalna životna osiguranja u kojima rizik ulaganja i rizik smrtnosti snosi osiguravač i koja su klijentu garantovala tačno određenu osiguranu svotu, sada se sve više traže i kompleksne, unit-linked police životnog osiguranja u kojima je klijent taj koji snosi rizik ulaganja.   

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju važno je razumjeti je li riječ o tradicionalnom proizvodu životnog osiguranja, odnosno standardnoj polici, ili o unit-linked proizvodu životnog osiguranja koji može donijeti veći prinos, ali nosi i veći rizik za ugovarača osiguranja.   

Kod standardnih polica osiguravači se prilikom ulaganja sredstava moraju pridržavati strogih ograničenja definisanih Zakonom o osiguranju. Najčešće ulažu u državne vrijednosne papire što predstavlja sigurno i stabilno ulaganje, ali nosi i niži prinos.   

Sa vremenom su se zahtjevi klijenata promijenili te su se pojavili klijenti sa sofisticiranijim zahtjevima, koji i sami imaju iskustva sa ulaganjima te su tražili proizvode koji će im nuditi mogućnost ostvarivanja većih prinosa. Odgovor na te potrebe pojavio se u obliku unit-linked proizvoda životnog osiguranja. 

Takav tip polica životnog osiguranja najveći procvat na području Evrope zabilježio je oko 1997. godine, i to najprije u Belgiji i Francuskoj. Uprkos rastu interesa još uvijek su najzastupljenije u SAD-u, Kanadi i Australiji, gdje se i više od 50 posto premije životnog osiguranja odnosi na unit-linked police. 

Dok tradicionalne police životnog osiguranja garantuju određenu osiguranu svotu, unit-linked police funkcionišu po principu ulaganja u fond te svaka uplata premije predstavlja kupovinu određenog udjela u fondu. Osiguravač kupuje udjele u svoje ime, ali za račun ugovarača osiguranja. S obzirom na to da vrijednost udjela može rasti, ali i padati, ugovarač osiguranja snosi rizik ulaganja i eventualnu dobit ili gubitak, dok osiguravač preuzima isplatu ako se ostvari osigurani slučaj. Kod ove vrste proizvoda ostvaren je dobar spoj police osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja, uz dodatna ulaganja investicionog dijela na tržištu kapitala.  

Plaćanje premije može biti ugovoreno jednokratno ili višekratno, u skladu sa potrebama ugovarača osiguranja, najčešće uz mogućnost i dodatnih uplata u skladu sa uslovima osiguranja. 

S obzirom na sve navedeno važno je da klijent prilikom sklapanja police bude dobro informisan o tome koju vrstu životnog osiguranja ugovara i koje rizike snosi. Distributeri osiguranja obavezni su i trebaju znati odgovoriti na pitanja potencijalnog klijenta, uključujući i ono o istorijskom smjeru kretanja vrijednosti imovine fonda kod unit-linked police osiguranja. O vrijednosti imovine ugovaraču se dostavlja izvještaj jednom godišnje, a u slučaju značajnih promjena po njihovu nastupu.

Kako vam lični finansijski savjetnici iz Harvesta mogu pomoći?
BOGATIM ISKUSTVIMA
Imamo već preko 60.000 zadovoljnih klijenata.
POTPUNOM OBJEKTIVNOŠĆU
Vaše zadovoljstvo nam je uvijek na prvom mjestu!
VRHUNSKIM TIMOM
Više od 20 licenciranih i pouzdanih finansijskih stručnjaka.
INDIVIDUALNIM PRISTUPOM
Odani smo najvišim etičkim standardima!
Provjerite kako vam možemo pomoći da uredite lične i poslovne finansije!
Kontaktirajte nas i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.